TRENINGI W CZERWCU – NOWE ZASADY
Witajcie, od czerwca ruszamy z treningami dla wszystkich grup po ponad dwumiesięcznej przerwie. Niestety nowa rzeczywistość postawiła przed nami trudne wyzwanie w postaci restrykcyjnych wymogów sanitarnych oraz ograniczenia liczby osób. Mamy nadzieje, że jest to krótki okres przejściowy i wszystko niebawem stopniowo będzie wracało do normy. W związku z tym śledzimy skrupulatnie wszystkie zalecenia Ministerstwa i natychmiastowo reagujemy na dynamicznie zmieniającą się sytuację. PODSTAWOWE ZASADY:
 • ograniczona liczba osób uczestniczących w treningach – obowiązkowe ZAPISY!
 • zakaz korzystania z szatni – przychodzicie przebrani lub częściowo przebrani (obowiązuje obuwie zmienne),
 • nie ma możliwości korzystania z węzła sanitarnego – poza WC,
 • korzystanie tylko z osobistego sprzętu treningowego (rękawice, bandaże, ręcznik),
 • obowiązkowa dezynfekcja rąk przy wejściu i wyjściu z obiektu,
 • wymagane zachowanie szczególnej ostrożności w drodze na trening (maseczki),
 • niedopuszczalne uczestnictwo w treningu z jakimikolwiek objawami chorobowymi,
 • niedopuszczalne uczestnictwo w treningu po jakimkolwiek kontakcie z osobami wykazującymi objawy chorobowe.
SKŁADKI CZŁONKOWSKIE: Podnosimy wysokość składek członkowskich  –   aby spełniać wszystkie wytyczne sanitarne (dezynfekcja sali, sprzętu, ograniczenia w ilości osób), a  klub mógł istnieć i funkcjonować w nowej  rzeczywistości. W związku z tym od czerwca  składki członkowskie wyniosą:
 • 160 zł – dla grupy początkującej I, grupy średnio zaawansowanej i grupy porannej
 • 150 zł – dla grupy początkującej II i grupy kick-boxingu dla kobiet
 • grupa zawodnicza – bez zmian.

Z naszej strony zrobimy wszystko, aby pomimo wielu niedogodności,

treningi nadal stały na wysokim poziomie i były dla Was radosną odskocznią od rzeczywistości,

przy jednoczesnym zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa.